Vi vil at alle skal få glede av Gjeving

Vi i Gjeving Vel jobber for at du kan ta nærmiljøet i vårt i bruk! Tar du en av de mange turløypene som ender opp på Langhei kan du foruten å nyte den flotte utsikten, enkelte søndager få kjøpt kaffe og vafler. Dette tilbudet benytter mange av Gjevings sommergjester seg av. Både merking av turløyper i skog og hei og oppdatering av turløypekart er noe vi i velet

jobber med. Vi har ansvaret for opparbeidingen av badeplassene både i Einersvika og ved Ålkartjenna. Årlig har vi søppelplukking på Gjeving og på skjæra. Velet jobber med veibelysning og vi setter ut benker. Gjeving Vel arrangerer også Sankthansfeiring på flatskjæra med stort bål og underholdning hvert år. Her er selvsagt både bygdefolk, venner og hyttefolk velkommen!

Leder: Aasulv Løvdal
Nestleder: Bjørn Inge Hansen
Sekretær: Ragna Marie Haugland
Kasserer: Frode Hansen
Medlem: Charlotte Lindvik
Medlem: Lisbeth Solberg
Medlem: Arild Tansø
Medlem: Svein Hjorth Olsen
Revisor: Jan Tovsen
Leder: June Marcussen
Nestleder: Frode Ellefsen
Sekretær: Elisabeth Breen
Kasserer: Frode Hansen
Vedlikeholdsleder: Arild Tansø

Leder: Frode Hansen
Medlem: Jan Marcussen
Medlem: Odd Lambertsøy
Medlem: Frode Ellefsen
Medlem: Knut Eivind Løvdal
Vara: Eivind Marcussen

Medlem: Ingrid Scheen
Medlem: Mikael Lindberg

Leder: Svein Olav Hageli
Kasserer: Anne U. Marcussen
Medlem: Gro Anette Marcussen
Medlem: Fredrik Marcussen