Vi vil at alle skal få glede av Gjeving

Vi i Gjeving Vel jobber for at du kan ta nærmiljøet i vårt i bruk! Tar du en av de mange turløypene som ender opp på Langhei kan du foruten å nyte den flotte utsikten, enkelte søndager få kjøpt kaffe og vafler. Dette tilbudet benytter mange av Gjevings sommergjester seg av. Både merking av turløyper i skog og hei og oppdatering av turløypekart er noe vi i velet

jobber med. Vi har ansvaret for opparbeidingen av badeplassene både i Einersvika og ved Ålkartjenna. Årlig har vi søppelplukking på Gjeving og på skjæra. Velet jobber med veibelysning og vi setter ut benker. Gjeving Vel arrangerer også Sankthansfeiring på flatskjæra med stort bål og underholdning hvert år. Her er selvsagt både bygdefolk, venner og hyttefolk velkommen!

Leder: Peter Svalheim
Nestleder: Bjørn Inge Hansen
Sekretær: Ragna Marie Haugland
Kasserer: Frode Hansen
Medlem: Anna Brit Løvdal Nilsen
Medlem: Lisbeth Solberg
Medlem: Arild Tansø
Medlem: Stig Ertzeid
Revisor: Aasulv Løvdal

Leder: Frode Ellefsen
Nestleder: June Marcussen
Kasserer: Frode Hansen
Sekretær: Anna Brit Løvdal Nilsen

Leder: Frode Hansen
Medlem: Jan Marcussen
Medlem: Roger Nilsen
Medlem: Frode Ellefsen
Medlem: Knut Eivind Løvdal

Medlem: Per Mostad
Medlem: Ingrid Scheen

Medlem: Svein Olav Hageli
Medlem: Mads Tore Marcussen
Medlem: Anne Ulevåg Marcussen
Medlem: Fredrik Marcussen