Ønsker du å leie badehuset vårt?

Velkommen skal du være! Vi disponerer et badehus rett ved vannkanten i idylliske Einersvika. Det egner seg perfekt for mindre sammenkomster – inntil cirka 15 personer. Her er stoler, bord, en liten kjøkkenkrok og en deilig badstu med dusjmuligheter.

For forespørsler kan du kontakte Anne Lise Albretsen på 91 38 55 03, Per Mostad på 90 79 08 01 eller sende en epost. Hvis du vil lese mer, kan du klikke her.

Ja, gjerne

Nå kan også hyttefolk bli en del av Gjeving Vel – bli medlem her!

Gjør Gjeving enda triveligere ved å bli medlem for 300,- i året. Få en mulighet til å delta i lokalsamfunnet vårt.
Ja, gjerne

Minken truer sjøfuglbestanden i Raet nasjonalpark

Informasjon om uttak av mink i regi av SNO

Statens naturoppsyn (SNO), Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder og Raet nasjonalparkstyre samarbeider om å ta ut mink i viktige hekkeområder for sjøfugl i Raet nasjonalpark.

Jakten startet opp 1.januar 2018 og er på sitt mest intense nå frem til hekkesesongen starter i mars. Målet er å ta ut mest mulig mink på utvalgte øyer i skjærgården, og ved hjelp av feller hindre reetablering ut over sommeren.

Det er laget en prioritert liste over øyer som har viktige hekkelokaliteter eller som har potensiale for å bli bedre dersom mink fjernes. Flere lokaliteter er valgt på grunn av beliggenhet og redusert mulig for reetablering av mink (avstand fra land) og/eller fordi det finnes gode praktiske muligheter for å ha tilsyn med feller og gjennomføre jakt. http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/fremmede-skadelige-arter/mink/

Statens naturoppsyn (SNO) og deres kontraktører har myndighet til å gjennomføre uttak av svartelistede arter i verneområder. Myndigheten er utvidet til å gjelde områder utenfor vernegrensen dersom forekomsten av svartelistede arter truer verneverdiene. Dette er i tråd med naturmangfoldloven § 18 og § 47, og SNO har fått en tillatelse til dette fra Miljødirektoratet den 21.12.16 for perioden 02.01.2017-31.12.2019.

SNO har en instruks som de følger ved uttak av mink. Uttaket er basert på både jakt med og uten hund, samt feller. http://www.naturoppsyn.no/content/500048790/Tar-rotta-pa-minken-med-hund

Raet nasjonalparkstyre har gitt en dispensasjon fra verneforskriftene i Raet NP og Søm LVO vedrørende båndtvang og en dispesasjon etter naturmalgfoldloven § 48 for å tillate jakt på mink. Dette for å tillate jakt i områder der det er jaktforbud. Man skal ta hensyn til annen ferdsel.

Dersom grunneiere eller andre har spørsmål til minkuttaket, eller ønsker å jakte/fange mink selv, ber vi om at dere tar kontakt med forvaltningen slik at dette blir koordinert med SNOs uttak.

Jakt på mink av private jegere forutsetter grunneieres tillatelse, våpenløyve og jegerlisens. Fellefangst forutsetter godkjent felle og grunneiers tillatelse. Jeg kan anbefale Norges jeger- og fiskeforbund sin side om minkjakt: https://www.njff.no/jakt/Sider/Villmink—u%C3%B8nsket-art,-spennende-jakt.aspx

Jenny Marie Gulbrandsen
nasjonalparkforvalter
Raet nasjonalpark

Foto: Terje Kolaas, naturspesialisten.no

Lyngørfjorden kystkultursenter

Av Tore Bjørn-Hansen

Jeg antar at alle som sogner til Gjeving, Lyngør, gamle Dypvåg kommune, ja hele kysten fra Risør via Tvedestrand til Flosta for den saks skyld, gjerne vil bli oppdatert om hva som skjer på den gamle båtbyggeritomten på Gjeving. Og de historieinteresserte kan kanskje hjelpe oss med noen opplysninger.

Lingard Skuteminne som har ligget på Rota, Gjeving siden 1967 er nå en selveiende
og almennyttig stiftelse ved at den omfattende sjøfarssamlingen er gitt som gave fra Bjørn-Hansen-familien. Samtidig er det gitt og samlet inn betydelige beløp for å oppføre det nye bygget på 500 kvm som får navnet Lyngør orden kystkultursenter.

I stiftelsens styre sitter folk med solid forankring lokalt; Linken Apall-Olsen, Halvor Kjørholt, Jan Marcussen, Hans C Melbye, Arne Os og undertegnede.

Som alle beboere i nærheten kan se ved selvsyn er ringmur og såle nå støpt, og bygget vil reise seg i desember og utover våren. Vi er også i gang med å planlegge utstillinger.

I 1. etasje vil det bli en møteplass hvor bl. a Tvedestrand vil legge kommunens besøks- senter for den nye nasjonalparken RAET. I denne møteplassen planlegges det også andre kulturelle aktiviteter og vi er åpne for forslag! Konserter, utstillinger, foredrag, foreningsmøter o. lign.

I resten av 1. etasje vil det bli mer museumspregede spesialutstillinger, og først kommer Napoleonskrigen, dens betydning internasjonalt og nasjonalt, for sørlandskysten og det dramatiske slaget i Lyngør. Det er satt i bestilling en egen landskapsmodell i skala 1:400 med alle skip som deltok og de hus som var der i 1812.

Vi ønsker også å fokusere på enkeltskjebner; de som dro i åpen båt til Danmark, opplevde prisonen i England eller var utsatt for andre dramatiske hendelser under Napoleonskrigen.

Hvem kjenner til om noen fra distriktet var involvert i kaperfart?
Vi er interessert i å høre fra alle som har sto eller gjenstander fra denne krigen.

I kystkultursenterets 2. etasje vil resten av Lingard Skuteminnes samlinger bli plassert.
Vi vil ha stålbarken LINGARD som eget tema, og som omtalt i Tvedestrandsposten nylig, har NMM (Sjøfartsmuseet) i Oslo lovet oss akterdekkdetaljene fra den originale skuta som bestikklugar, skylight’er og nedgangskappe, samt ratt.

Vi ønsker å høre fra alle som har kjennskap til mannskaper som seilte med henne eller har fysiske minner om skuta. Hun seilte for Olsen-familien i Lyngør fra hun ble levert fra Fevik i 1893 til hun ble solgt til Australia i 1916. Hun lå som stolt minneskute på Filipstad i Oslo før krigen, men tyskerne misbrukte henne som lekter, og hun ble dessverre hugget opp i 1949.

Ellers går kronerullingen sin gang. Vi har fått større gaver eller løfter om slike fra banker, forsikringsselskaper, stiftelser, myndigheter og enkeltpersoner. Vi har også fått en rekke private bidrag til bygget fra kr. 5.000 og oppover på strekningen fra Risør til Staubø, fra fastboende og feriegjester. Disse giverne vil få sine navn markert i det ferdige bygg. Vi er ikke helt i mål ennå og er takknemlige for ytterligere bidrag!

Stiftelsen Lingard Skuteminne har konto 2801 47 72067.

Beste hilsener
Tore Bjørn-Hansen
Stiftelsens styreleder
Telefon: 93 06 96 90
torebh46@gmail.com

Jan Marcussen
Styremedlem
Telefon: 97 53 80 60
E-post: jan@gjeving.no

Om Gjeving

Gjeving er et tettsted i Tvedestrand kommune i Aust-Agder, et par åretak unna idylliske Lyngør. Området er kjent for en usedvanlig rik kystkultur.

Et aktivt idrettslag!

Gjeving er så heldige å ha et flott idrettslag hvor fysisk aktivitet og glede er to sider av samme sak. Her blir alle inkludert!

Variert bruk av nærmiljøet

Gjeving Vel legger til rette for å ta i bruk det fantastiske nærmiljøet vårt, slik at alle skal ha et så godt tilbud som mulig både i heia og på skjæra.