Ønsker du å leie badehuset vårt?

Velkommen skal du være! Vi disponerer et badehus rett ved vannkanten i idylliske Einersvika. Det egner seg perfekt for mindre sammenkomster – inntil cirka 15 personer. Her er stoler, bord, en liten kjøkkenkrok og en deilig badstu med dusjmuligheter.

For forespørsler kan du kontakte Anne Lise Albretsen på 91 38 55 03, Per Mostad på 90 79 08 01 eller sende en epost. Hvis du vil lese mer, kan du klikke her.

Ja, gjerne

Nå kan også hyttefolk bli en del av Gjeving Vel – bli medlem her!

Gjør Gjeving enda triveligere ved å bli medlem for 300,- i året. Få en mulighet til å delta i lokalsamfunnet vårt.
Ja, gjerne

Minken truer sjøfuglbestanden i Raet nasjonalpark

Informasjon om uttak av mink i regi av SNO

Statens naturoppsyn (SNO), Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder og Raet nasjonalparkstyre samarbeider om å ta ut mink i viktige hekkeområder for sjøfugl i Raet nasjonalpark.

Jakten startet opp 1.januar 2018 og er på sitt mest intense nå frem til hekkesesongen starter i mars. Målet er å ta ut mest mulig mink på utvalgte øyer i skjærgården, og ved hjelp av feller hindre reetablering ut over sommeren.

Det er laget en prioritert liste over øyer som har viktige hekkelokaliteter eller som har potensiale for å bli bedre dersom mink fjernes. Flere lokaliteter er valgt på grunn av beliggenhet og redusert mulig for reetablering av mink (avstand fra land) og/eller fordi det finnes gode praktiske muligheter for å ha tilsyn med feller og gjennomføre jakt. http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/fremmede-skadelige-arter/mink/

Statens naturoppsyn (SNO) og deres kontraktører har myndighet til å gjennomføre uttak av svartelistede arter i verneområder. Myndigheten er utvidet til å gjelde områder utenfor vernegrensen dersom forekomsten av svartelistede arter truer verneverdiene. Dette er i tråd med naturmangfoldloven § 18 og § 47, og SNO har fått en tillatelse til dette fra Miljødirektoratet den 21.12.16 for perioden 02.01.2017-31.12.2019.

SNO har en instruks som de følger ved uttak av mink. Uttaket er basert på både jakt med og uten hund, samt feller. http://www.naturoppsyn.no/content/500048790/Tar-rotta-pa-minken-med-hund

Raet nasjonalparkstyre har gitt en dispensasjon fra verneforskriftene i Raet NP og Søm LVO vedrørende båndtvang og en dispesasjon etter naturmalgfoldloven § 48 for å tillate jakt på mink. Dette for å tillate jakt i områder der det er jaktforbud. Man skal ta hensyn til annen ferdsel.

Dersom grunneiere eller andre har spørsmål til minkuttaket, eller ønsker å jakte/fange mink selv, ber vi om at dere tar kontakt med forvaltningen slik at dette blir koordinert med SNOs uttak.

Jakt på mink av private jegere forutsetter grunneieres tillatelse, våpenløyve og jegerlisens. Fellefangst forutsetter godkjent felle og grunneiers tillatelse. Jeg kan anbefale Norges jeger- og fiskeforbund sin side om minkjakt: https://www.njff.no/jakt/Sider/Villmink—u%C3%B8nsket-art,-spennende-jakt.aspx

Jenny Marie Gulbrandsen
nasjonalparkforvalter
Raet nasjonalpark

Foto: Terje Kolaas, naturspesialisten.no

Om Gjeving

Gjeving er et tettsted i Tvedestrand kommune i Aust-Agder, et par åretak unna idylliske Lyngør. Området er kjent for en usedvanlig rik kystkultur.

Et aktivt idrettslag!

Gjeving er så heldige å ha et flott idrettslag hvor fysisk aktivitet og glede er to sider av samme sak. Her blir alle inkludert!

Variert bruk av nærmiljøet

Gjeving Vel legger til rette for å ta i bruk det fantastiske nærmiljøet vårt, slik at alle skal ha et så godt tilbud som mulig både i heia og på skjæra.