Bruk og ansvar

Regler for leie av grendehuset:

 • Arrangementet skal avsluttes senest 02:00.

 • Leietaker har ansvar for at alle dører og vinduer er lukket og låst. Lys skal være slukket før en forlater lokalet.

 • Leietaker er ansvarlig for renhold og dette må være utført i god tid før utleieperiodens slutt.

 • Eventuelle nøkler skal leveres tilbake til utleier ved utleieperiodens slutt.

 • Leietaker skal være myndig og er økonomisk ansvarlig for skader som påføres bygninger og inventar.

 • Dersom uforutsette ting oppstår ved bruk av lokalene, kontaktes styret så raskt som mulig.

Regler for «drop-in»-bruk av gymsalen:

Medlemmer av Gjeving Idrettslag har mulighet til å reservere gymsalen gratis for bruk til aktivitetsformål som ballspill, trening ol. Så lenge grendehuset ikke er reservert til andre arrangementer eller møter er det mulighet for «drop-in»-bruk på kort varsel. Følgende regler er da gjeldende:

 • I ukedagene kan grendehuset bookes opptil 48 timer før bruk.

 • I helgene kan grendehuset bookes opptil 24 timer før bruk.

 • Barn under ungdomsskolealder ha en ansvarlig myndig person til stede under hele oppholdet.

 • Barn i ungdomsskolealder må ha en ansvarlig myndig person som sjekker grendehuset etter bruk.

 • Reservasjon må skje i samsvar med ansvarlig myndig person og navnet på denne personen skal stå oppført i reservasjonen.

 • Etter bruk skal alt av utstyr ryddes på plass og eventuelle skader på utstyr og inventar meldes til styret i GIL og/eller grendehusstyret.

Leiesatser og vilkår for grendehuset

Formål

Informasjon

Medlem vel/GIL

Ikke medlem

Fest, hele lokalet Krever rengjøring dagen etter * 1250 kr. 2000 kr.
Selskap m/gymsal Bygget satt i stand samme kveld 500 kr. 1000 kr.
Lokal barnebursdag Etter avtale 200 kr. Ikke tilgjengelig
Flere dagers leie Etter avtale **
Møte Kun foajé, eventuelt SFO-rom 300 kr. 500 kr.
Lokalt åpent sosialt arrangement Etter avtale 200 kr. Ikke tilgjengelig
Gymsal Pr. time 100 kr. / Gratis *** 400 kr.
Leie av stoler/bord Skal være tilbake dagen etter 400 kr. 800 kr.
Leie av dekketøy Skal være tilbake dagen etter 300 kr. 600 kt.

* Er det behov for tilrigging/klargjøring dagen før må det vurderes et tillegg i pris.
** Leie av hele bygget over flere dager vurderes satser i hvert enkelt tilfelle. Kommersielle aktører betaler utenbygds-satser.
*** Medlemmer av Gjeving Idrettslag har mulighet til å reservere gymsalen gratis for bruk til aktivitetsformål som ballspill, trening ol.